Uskalla rakastaa -retriitti Kreikassa

Psykologi, kouluttaja Heli Heiskasen vetämä matka on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittyä kyvyssäsi antaa ja vastaanottaa rakkautta sekä oppia olemaan yhä aidommin yhteydessä toisiin ihmisiin.

Uskalla rakastaa -matkalta saat eväitä:

  • Itsesi ja muiden rakastamiseen ja rakkauden vastaanottamiseen
  • Tyypillisten rakkauden esteiden ja haasteiden ymmärtämiseen ja purkamiseen
  • Turvallisen tunneyhteyden luomiseen
  • Omien tunteiden ja tarpeiden ilmaisemiseen
  • Rakkaudellisen yhteyden kokemiseen toisten kanssa

Ihmisyyteen kuuluu kaipaus rakastaa ja tulla rakastetuksi. Rakkaus sen laajassa muodossa tarkoittaa rentoa, aitoa, turvallista, hyväksyvää, hyväntahtoista rakkauden ja yhteyden tunnetta ihmisten välillä. Se ei kuitenkaan ole aina niin helppoa.

Kurssi auttaa ymmärtämään tyypillisiä epävarmuuksia ja pelkoja, jotka saavat ihmisen rakentamaan erilaisia suojakuoria ja muureja rakkauden ja yhteyden kokemisen esteeksi. Opit myös ymmärtämään jo lapsuudessa omaksuttujen kiintymyssuhdemallien vaikutuksia läheisiin ihmissuhteisiin. Ne vaikuttavat vahvasti siihen, kuinka turvallisena kokee tunneyhteyden toisiin.

Kurssi tukee syvällistä ymmärrystä ja hyväksyntää niin itseäsi kuin muitakin ihmisiä ja ihmissuhteita kohtaan. Turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä ja lempeiden käytännön harjoitusten avulla on myös mahdollista hellittää ja luopua joistakin jo aikansa eläneistä peloista tai rajoittavista uskomuksista sekä oppia ilmaisemaan itseään entistä aidommin.

Kurssiaika on jaettu tasapainoisesti tiedollisiin alustuksiin, kokemuksellisiin kehon ja mielen harjoituksiin, kokemusten jakamiseen, luovaan liikkeeseen ja hoitavaan rentoutukseen. Harjoitukset tehdään yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Olet vapaa valitsemaan itse oman tapasi osallistua harjoituksiin. Jokainen ihmissuhde ja kohtaaminen on mahdollisuus harjoitella, kuinka olla oma aito itsensä ja kokea aitoa yhteyttä toisten kanssa.

Toki muistamme, että tämä on myös lomamatka ja aikaa lomailuun jää riittävästi.

Tämä matka auttaa sinua syventämään itsetuntemustasi ja tukee ihmisenä kehittymistäsi sekä mielen että kehon kautta. Kasvun suunta on kohti omaa aitoa minää: sitä kuka todella olet kaikkien tarpeettomien suojakuorten, uskomusten, haasteiden ja arjen kiireiden alla.

Matka sopii sekä sinkuille että pareille.

Nähdään matkalla!

Terveisin,

Heli Heiskanen
Psykologi, kouluttaja, kirjailija

Hinnat

Muita matkoja

Scroll to Top

Yhteyden-
otto

Uskalla rakastaa -retriitti Kreikassa

Lähetä tästä yhteydenottopyyntö, olemme mahdollisimman pian yhteydessä.